Plywood
Ekim 29, 2021
Kereste
Ekim 29, 2021

TEVKİFAT

01/05/2012 Tarihi İtibaren  117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Yayınlanan 5/10 TEVKİFAT Uygulamasından Muaf Kalmak İsterseniz İthal Ettiğimiz Kereste Tevkifat ÖDEMEDEN Teslim Alabilirsiniz.

İNŞAATLIK KERESTE ÖLÇÜLERİ

CİNSİ KALINLIK CM GENİŞLİK CM UZUNLUK /BOY CM
TAHTA 2,6 10/12/15/18/20 100/1,25/1,75/200/2,50/300/400/
10 X 10 10  10 2,50/300/400/500/600
8 X 8 8 8 2,50/300/400
5 X 10 5 10 200/2,50/300/400/600
KALAS 5   KALINLIK10 KALINLIK 15/18/20/2510/15/20 300/400/300/400/500/600

Kereste nedir?

Ağacın, ticari maksatla kullanılabilir duruma getirilmiş hali. Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir. Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçlar, şöyle sınıflandırılabilir

Çok Sert Ağaçlar:                 Ceviz, sert karaağaç, kara salkım, karaağaç.

Sert Ağaçlar:                         Meşe, kayın, dişbudak, karasakız.

Orta Sertlikte Ağaçlar:        Kırmızı sakız, beyaz karaağaç, bazı kavak cinsleri.

Yumuşak Ağaçlar:                Kestane, sarıkavak, selvi, sedir.

Çok Yumuşak Ağaçlar:        Beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt,

İNŞAATLIK KERESTE

İNŞAATLIK KERESTE NEDİR? – İNŞAATLIK KERESTE ÖZELLİKLERİ İNŞAATLIK KERESTE FİYATLARI

Beton kalıp dökümünde, çatı inşaatlarında, kolon veya kiriş olarak kullanılan,çeşitli boydaki keresteleri (Kızılçam, Karaçam, Ladin ve benzeri ağaç türlerinde), projeleriniz ne kadar büyük olursa olsun kesintisiz ve sürekli olarak rekabetçi fiyatlar ile firmamızdan temin edebilirsiniz.

İnşaatlık kereste seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli birkaç unsur vardır. Kullanılacak kerestenin mekanik yönden dayanıklı olması beklendiğinden, birtakım kusurlardan yoksun olması gerekir. Kaliteli inşaatlık kereste, ağacın diri odunundan oluşmalıdır, ölü odundan (diğer adıyla sapwood) arındırılmış olması gerekir. Damar yönü, boyuna düzgün hatlar şeklinde olmalı, bünyesinde düşen budaklar veya ölü budaklar bulundurmamalıdır. Çatlaklar veya koyu lekeler de yine inşaatlık kerestenin mekanik özelliklerini etkileyeceği için istenmeyen unsurlardır.

Yeni kesildiğinde kerestenin tatlı bir kokusu olması beklenir, yüzeyi tüylenmemiş, sıkı ve parlak görünümlü olmalıdır, planyadan geçirildiğinde üzerinde sanki ipeksi bir cila varmış gibi görünmelidir. Nahoş bir kokusu var ise bu çürüklüğün göstergesidir, benzer şekilde donuk, kireçli gibi bir görünüm de kalitesiz inşaatlık keresteye işaret eder. Yıllık halkaları düzenli olmalı, düzensiz olarak şişkinlikler görülmemelidir, bu gövdede ciddi bozukluklar olduğunun işaretçisi olabilir. Yıllık halkaların sık oluşu odunun dayanıklı olduğunu gösterir, birbirinden uzak yıllık halkalar ise odunun zayıf ve çoğu zaman çürümeye elverişli olduğu anlamına gelir. Ağaç türleri içerisinde genel olarak ağır olan türler daha dayanıklı türlerdir.

Kereste Çeşitleri

  1. Sert Kereste. — Bu çeşit kereste genel olarak, ılıman iklimli yerlerin, geniş yapraklı ve yapraklarını sonbaharda döken ağaçlarından elde edilir. En önemlileri ceviz, huş ağacı, karaağaç, meşe, akçaağaç, ıhlamur ve dişbudaktır. Sert kerestenin tropikal bölgelerde yetişen ve yaprak dökmeyen ağaçlardan elde edilen çeşitleri de vardır. Tropikal bölgelerde yetişen ağaçlardan sert kereste ede edilenlerin en önemlileri ise maun, abanoz, tek ve gül ağaçlarıdır. Bu ağaçlardan, özellikle müzik aletlerinin yapımı ve iç dekorasyon gibi ince işlerde kullanılan değerli keresteler elde edilir. Bu çeşit sert keresteler, iyi cilâ tutmaları, kolayca işlenebilmeleri, kesitlerindeki damarların güzel ve zarif şekilleri bakımından değerlidir. Sert kereste en çok mobilya, ince doğramacılık işlerinde kullanılır. Diğer kereste çeşitlerine göre daha az kıymıklıdır, daha çok eğilip bükülür.
  2. Yumuşak Kereste. — Kerestenin bu çeşidi en çok, çam, ladin, köknar, sedir ve bazı serviler gibi kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bunların çoğu yaz kış yapraklarını dökmez. Gövdeleri kıvrımlı değildir, yukarı doğru dümdüz uzanır. Yumuşak kereste, sert keresteye göre çok daha hafif, sağlam, fakat kıymıklı olur. Buna karşılık eğilip bükülmesi azdır. Bu çeşit kereste en çok yapı malzemesi olarak ve kapı, kutu gibi şeylerin yapımında kullanılır. Keresteler ayrıca dayanıklı oluşlarına, üzerlerinde bulunan damarlara, çatlaklara ve budaklara göre de sınıflara ayrılır. Bu sınıflandırma, keresteler fabrikadan çıktıktan sonra yapılır. En iyi cins kereste, budaksız olanıdır. Budaklı kerestelere, âdi kereste denir. Bunların da ayrıca iyi ve kötü cinsleri bulunur.
  3. Kerestenin Hazırlanışı

Kerestenin hazırlanmasındaki usuller, elde edildiği yerin şartlarına göre değişir. Ağaçlar ya baltalar, ya da özel makinalarla kesilir. Civarda bir akarsu varsa, tomruklar bu sudan faydalanılarak, istenilen yere ulaştırılır. Kerestenin hazırlanışında yapılan ilk iş, kesilecek olan ağaçların çentiklenerek işaret edilmesidir. Otuz, kırk santim derinliğinde olan bu çentik, ağacın yıkılacağı tarafta açılır ve ağacın devrileceği yönü belli eder. Baltacılar büyük bir ustalıkla işlerini görürler ve koca ağaçları kısa zamanda keserek devirirler. Bazen ağaçlar uzun ve çift dişli testerelerle kesilir. Ağaç yıkılınca, dallar iyice temizlenip ayıklanır, sonra gövde ölçülüp kütüklere ayrılır. Bu kütükler temizlenerek açılmış olan yollara indirilir. Eğer orman soğuk bir bölgedeyse, yollara su dökülerek karlar dondurulur ve bu şekilde kütükler kolayca aşağı kaydırılır. Burada bütün kış kalan kütükler baharda karlar çözüldükten sonra nehirlerde yüzdürülerek istenilen yere ulaştırılır. Kütükleri nehirler üzerinde yüzdürmekle görevli işçiler, ya bu kütükleri nehir kıyısından takip eder, ya da kütüklerin meydana getirdiği sallar üzerinde giderler. Bunlar kütükleri dikkatle takip edip küçük çağlayanlarda, ya da nehrin kıvrım noktalarında takılıp kalmamalarını sağlar. Kütükler nehre indirilince burada büyük sallar halinde bağlanıp römorkörle çekilir. Bazı yerlerde, özellikle büyük akarsuların bulunmadığı yerlerde kütükler dekoville veya ağır kamyonlarla taşınır.

Kereste fabrikaları genel olarak bir göl, ya da akarsu kenarına yapılır. Bu fabrikalarda devamlı olarak işleyen bir kablo, kütükleri sudan alıp sıcak su fıskiyeleri altından geçirerek fabrikaya taşır. Burada kablodan çıkarılan kütükler bir vagona alınır ve bununla büyük testerelerin bulunduğu yere taşınır. Eskiden kütükler, biri kesilecek kütüğün üstüne, diğeri altına yerleştirilmiş olan büyük, daire şeklindeki testerelerle kesilirdi, bugünün büyük fabrikalarında yuvarlak testereler yalnız tahtaları düzeltmek gibi küçük işlerde kullanılmakta, kütükler ise büyük bir hızla işleyen şerit testerelerle kesilmektedir.

Kereste fabrikalarından çıkan keresteler genel olarak pürüzlüdür. Bazı büyük fabrikalarda plânya tezgâhları da bulunduğundan burada keresteler rendelenerek istenilen şekle sokulur. Testereden çıkan keresteler taze ve yaş olduklarından satışa çıkarılmadan önce kurutulurlar. Kurutma işi keresteyi havalandırarak, ya da özel fırınlara koyarak yapılır.

Kereste Talaşının Kullanıldığı Yerler

Keresteler testereden çıktıktan sonra ortada kalan talaşlar hiçbir fabrikada atılmaz, çünkü bunlardan birçok alanlarda faydalanmak mümkündür. Meselâ talaşın, öğütüldükten sonra, zamk, tebeşir tozu, kil ve bezir yağı gibi maddelerle karıştırılması ile meydana gelen suni tahtadan birçok dekorasyon işlerinde ve mobilya yapımında faydalanılır. Bundan başka, talaşın iyice sıkıştırılması ile meydana gelen küçük briketler, soba ve ocaklar için mükemmel bir yakacaktır. Kereste işleyen bütün fabrikalarda yakacak olarak bu talaş briketlerinden faydalanılır. Kerestelerin fabrikalarda artakalan küçük parçaları da birçok işlerde kullanılır. Bunlardan kutular, kapı tokmakları gibi şeyler yapılır. Öğütülerek sıkıştırıldıktan sonra yalıtma işlerinde de faydalanılır. Bir çeşit çam ağacının kerestelerinden kalan parçalardan ise çam yağı, terementi ve reçine elde edilir. Bütün bunlardan sonra kalan kereste tortusu da kâğıt yapımında kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir